За контакти

 

Магазин и склад Варна

 0899 86 76 76
 0882 21 28 11
 

 

Имейл адрес:

infodjanti@gmail.com

Условията за ползване на сайта

ДЖАНТИ . БГ

 

Използвайки "ДЖАНТИ.BG" се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки. Настоящите условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта ДЖАНТИ.BG, наричан „Продавач”, собственост на фирма ДЖАНТИ.BG ООД.
Всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта ДЖАНТИ.BG е наречено „Потребител”.
Всяко физическо или юридическо лице, правещо поръчка през уеб сайта ДЖАНТИ.BG е наречено „Купувач”.

1. Предмет:

  Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазин стоки. Покупка се извършва чрез заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на

1.1 Основни характеристики и изображение на всяка стока.

      а) Продажната цена.
      б) Информация за начините за плащане.
      в) Доставка и изпълнение на договора.

1.2 Стоките публикувани за продажба в уеб сайтъта ДЖАНТИ.BG в отделните му категории биват:


   - "Оригинални Джанти" са джанти произведени специално за конкретен Автомобилен производител и носят неговото лого.


   - "Алуминиеви Джанти" са джанти които не са произведени за конкретен Автомобилен производител.


     - "Капачки за джанти, Болтове за джанти, Сензори за налягане" е категория за авточасти и аксесоари. Произведени специално за конкретен Автомобилен производител и носят неговото лого.  - "Стоманени джанти" е категория в която се продават както джанти произведени специално за конкретен Автомобилен производител и носят неговото лого. Също и такива които не носят лого на марка Автомобили


Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.

2.Покупка и начини на плащане:

2.1 Поръчка:

Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „Поръчай Online” в офертата на желаната стока. На следващата страница купувача ще трябва да избере метода на плащане и да попълни полета с данните необходими за обработването на дадената поръчка, да сложи отметка в полето: "Съгласен съм с условията за ползване и договор за поръчка". След което да натисне бутона "Продължи"
На второ ниво от поръчката(следваща страница) ще е необходимо купувача да избере метод за авансово заплащане на транспортните разходи свързани с транспортирането на стоката до филиал на куриерска фирма в желания от купувача град на територията на страната, след което да натисне бутона "Продължи"
Едва при получаване на сумата посочена за транспорт на стоката, платима по един от посечените методи от продавача по сметката на ДЖАНТИ.BG ООД собственик на "ДЖАНТИ.BG", обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично. В случай че в срок от 3 работни дни от датата на поръчката продавача не получи исканата авансово сума за транспорт има право едностранно да анулира поръчката.
При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта ДЖАНТИ.BG

2.2 Начините на плащане на стоката биват следните:

   а) Наложен Платеж
   б) PayPal
   в) ePay.bg
   г) Банков Превод

2.3 Начините на плащане на транспортните разходи до филиал на куриерска фирма в желания от купувача град на територията на страната:

    а) PayPal
    б) ePay.bg
    в) Банков Превод

3. Всички цени в уеб сайта ДЖАНТИ.BG са посочени в български левове.

4. Лични Данни:

При попълване на формата на поръчка, купувача е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на "ДЖАНТИ.BG" данни. Купувача гарантира, че данните, които предоставя в процеса на поръчка,са верни и пълни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока. Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите потребители във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина.
 
5. Доставка и начини на доставка:

След получаване на авансовата сума за транспорт, стоката се доставя в срок от 3 работни дни в посочения от купувача филиал на куриерска фирма, в желания град на територията на страната. Стоката се доставя опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

6. Рекламация и връщане на стока

6.1  При престъпване към рекламация потребителят е длъжен да уведоми писмено "ДЖАНТИ.BG"

6.2 Купувача има право да откаже заявената от него стока, ако:

    а) Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от купувача и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

    б) Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай купувача трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .     

    в) Цената не съответства на дължимата цена.

    г) Всички заявки за рекламации се приемат в рамките на 5 работни дни след получаване на стоката.


7. Отказ от покупка:
Купувачът има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В случай, че купувачът се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на Потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача. След получаване на върната стока и прегледа й, продавача възстановява на купувача заплатената от него цена, без разходите за обратна доставка до "ДЖАНТИ.BG" не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която купувача е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки купувач може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

8. Права и задължения на страните:

Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката след нейното окончателно плащане. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Купувача се задължава да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка. Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.
  
9. Авторски права:

Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидирано приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.
   
10. Промени в Общите условия:

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни едностранно от уеб сайта. Изменените условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка. Промените в Общите условия не засягат отношенията между купувача и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия поръчка за покупка на стоки. Настоящите условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребители те, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.